Kontrakty menadżerskie

poradnik prawny

Zarządzanie przedsiębiorstwem przez menadżera - wejście do zarządu

By nowopowołany menadżer mógł kierować sprawami przedsiębiorstwa i reprezentować je w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, musi zostać do tego w odpowiedni sposób uprawniony. Szereg umożliwiających to instytucji ustanowiony został w kodeksie spółek handlowych i kodeksie cywilnym.

Pierwszą z nich stanowi wejście menadżera do zarządu spółki. Rozwiązanie to w zdecydowanie najbardziej ścisły sposób łączy zarządcę z przedsiębiorstwem. Udział w zarządzie, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to art. 200 i dalsze ksh, w przypadku spółek akcyjnych - art. 368 i dalsze) wiąże się z wejściem menadżera do najistotniejszego organu spółki, którego uprawnienia i obowiązki są w dużym stopniu ściśle uregulowane przez obowiązujące przepisy i w którym udział może się wiązać z bezpośrednią odpowiedzialnością finansową menadżera w przypadku upadłości przedsiębiorstwa (patrz. art. 299 ksh). Rozwiązanie takie pozwala ograniczyć zakres umowy menadżerskiej (istotna część obowiązków członka zarządu uregulowana jest ustawowo), jednak ze względu na bardzo istotną rolę zarządu w ramach działalności spółki stosowane może tylko w sytuacjach dużego zaufania do ustanowionego menadżera i jedynie w sytuacji, w której właściciel przedsiębiorstwa decyduje się na daleko idące rozdzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych - tendencja taka, mimo że popularna, nie odpowiada wszystkim przedsiębiorcom.