Zakaz konkurencji

poradnik prawny

Pojęcie

Zakaz konkurencji to instytucja uregulowana w rozdziale III działu czwartego kodeksu pracy, w art. od 1011 do 1014. Pozwala ona na zawarcie między pracodawcą a pracownikiem umowy, zgodnie z którą ten drugi nie będzie mógł prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy samodzielnie, ani też świadczyć pracy na jakiejkolwiek podstawie dla innego podmiotu zajmującego się taką działalnością.