Zakaz konkurencji

poradnik prawny

Przypadki szczególne

Zgodnie z art. 1014 § 2 kodeksu pracy opisane powyżej rozwiązania nie ograniczają w żaden sposób skuteczności zakazów konkurencji przewidzianych w innych przepisach, takich jak:

  • art. 15 ust. 2 ustawy prawo bankowe;
  • art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • art. 56 §3 i 4 ustawy prawo spółdzielcze
  • i innych.