Kontrakty menadżerskie

poradnik prawny

Zarządzanie przedsiębiorstwem przez menadżera - pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo, którego podstawę znaleźć można w art. 98 i następnych to bardzo szerokie rozwiązanie prawne umożliwiające upoważnienie menadżera do dokonywania określonych czynności w imieniu spółki. Umocowanie w formie pełnomocnictwa może mieć bardzo zróżnicowany zakres, od pełnomocnictwa ogólnego (do wszystkich czynności, bez możliwości podejmowania działań przekraczających zwykły zarząd przedsiębiorstwem), przez pełnomocnictwo do określonych czynności, po jednorazowe pełnomocnictwo uprawniające do wykonania tylko jednego zadania. W wielu sytuacjach znacznie łatwiejszym rozwiązaniem będzie udzielenie menadżerowi prokury, jednak zdarzają się okoliczności, w których konieczne jest precyzyjne określenie zakresu uprawnień zarządcy. Tak jak prokura, również pełnomocnictwo nie może stanowić podstawy obowiązku menadżera, które muszą zostać określone w umowie.

W wielu sytuacjach decyzja o wyborze najwłaściwszego dla danego przedsiębiorstwa sposobu reprezentowania przez menadżera jest skomplikowana i wymaga profesjonalnej wiedzy zarówno o potrzebach spółki jak i o stanie prawnym. W takich okolicznościach, najlepszym wyjściem jest skorzystanie z pomocy prawnika.